دسته بندی : فرهنگی, اجتماعی

از طریق فیلترهای زیر میتوانید دامنه ی مورد نظرتان را پیدا کنید.

AkkasSho.ir

عکاس شو

عکاس شو - مناسب برای راه اندازی وبسایت آموزش عکاسی یا خدمات مرتبط با عکاسی

KomakKonim.ir

کمک کنیم

کمک کنیم - مناسب برای راه اندازی وبسایت جمع آوری کمک برای نیازمندان

Artilo.ir

آرتیلو

یک دامنه قابل برند برای وبسایت های هنری و شرکتی

KashMishod.ir

کاش میشد

کاش میشد - مناسب برای وبسایت های خاص کاربر محور

HaamiSho.ir

حامی شو

حامی شو / مناسب برای وبسایت جمع سپاری و تأمین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه، در زمینه‌هایی مثل آموزش، کارآفرینی، درمان و...

NiazFarhangi.ir

نیاز فرهنگی

نیاز فرهنگی / مناسب برای راه اندازی وبسایت نیازمندی های فرهنگی و اجتماعی

NgoHa.ir

ان جی او ها

دامنه "ان جی او ها" به معنای سازمان های مردم نهاد مناسب برای فعالیت های اجتماعی

AkharinKetab.ir

آخرین کتاب

دامنه "آخرین کتاب" یک دامنه زیبا رند و دلنشین، مناسب برای وبسایت در زمینه کتاب و کتاب خوانی و گفتگو در خصوص کتاب

GardeshgarSalam.ir

گردشگر سلام

دامنه "گردشگر سلام" یک دامنه زیبا و دو کلمه ای مناسب برای فعالیت در زمینه گردشگری و اقامت

BerimBoomgardi.ir

بریم بوم گردی

دامنه "بریم بوم گردی" یک دامنه شیک و زیبا مناسب برای فعالیت در زمینه معرفی اقامتگاه ها و مراگز تفریحی و گردشگری

BoomBeBoom.ir

بوم به بوم

دامنه "بوم به بوم" یک دامنه زیبا و کاربردی مناسب برای فعالیت در زمینه بوم گردی و معرفی اقامتگاه های گردشگری

TalifChi.ir

تالیف چی

دامنه "تالیف چی" مناسب برای کسب و کار در زمینه تالیف و فروش آنلاین کتاب

BlogerSho.ir

بلاگرشو

دامنه "بلاگرشو" یک دامنه دو کلمه ای و بسیار زیبا در زمینه بلاگری و نویسندگی

YasMag.ir

یاس مگ (مجله یاس)

دامنه "یاس مگ (مجله یاس)" مناسب برای راه اندازی مجله آنلاین

ZehnePirooz.ir

ذهن پیروز

دامنه "ذهن پیروز" یک دامنه دو کلمه ای مفهومی و بسیاز زیبا ، مناسب برای وبسایت در زمینه مطالب انگیزشی و روانشناختی

idehShahr.ir

ایده شهر

دامنه ایده شهر مناسب برای کسب و کار در زمینه ارائه ایده برای کسب و کار ها و وبسایت های مشاوره ای

HamiBama.ir

حامی با ما

دامنه حامی با ما متشکل از سه بخش و مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه خدمات حمایتی ، تبلیغاتی، اسپانسرینگ

Atook.ir

ایتوک

ایتوک در زبان فارسی به معنای خبر خوش و مژده می‌باشد برای امور مخابراتی وب سایت خبری یا فروشگاه اینترنتی میتواند مورد اس...

injaRasht.ir

اینجا رشت

دامنه اینجا رشت تشکیل شده از دو کلمه "اینجا" و "رشت" مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه مسافرت، گردشگری، موضوعات فرهن...

injaLahijan.ir

اینجا لاهیجان

دامنه اینجا لاهیجان تشکیل شده از دو کلمه "اینجا" و "لاهیجان" مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه مسافرت، گردشگری، موضو...

Honar-Online.ir

هنر آنلاین

دامنه هنر آنلاین مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه هنر گرافیک فرهنگ و ...

TalfigheHonar.ir

تلفیق هنر

دامنه تلفیق هنر به صورت TalfigheHonar.ir مناسب برای موسسات هنری و فرهنگی و چند رسانه ای

TextStar.ir

تکست استار

دامنه تکست استار به صورت TextStar.ir مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه نویسندگی

TarikhGram.ir

تاریخ گرام

دامنه تاریخ گرام به صورت TarikhGram.ir مناسب برای راه اندازی وبسایت های ناریخی، فرهنگ و آموزشی

AnzaliSalam.ir

انزلی سلام

انزلی سلام / مناسب برای راه اندازی وبسایت در حوزه شهر بندرانزلی

HashtagRasht.ir

هشتگ رشت

دامنه هشتگ رشت به صورت HashtagRasht.ir مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه معرفی رشت و مسایل مرتبط

HashtagGilan.ir

هشتگ گیلان

دامنه هشتگ گیلان به صورت HashtagGilan.ir مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه استان گیلان و مسایل مرتبط با آن